0700 90 008

Как да изберем акумулатор за автомобила си?

post-image

Това, че акумулаторите са един от основните детайли за много устройства, вече не е тайна за никого, но как е правилно да ги използвате, все още е предмет на дискусии. Но за начало преди всичко е необходимо да се изясни какво представлява акумулаторът- в случая акумулаторът на автомобила.

Ако вземем две независими (изолирани) плочи от различен метал и ги сложим в електролитен разтвор, върху тях има потенциална разлика т.е. напрежение. Елемент, преобразуващ енергия от химическа реакция в електрическа енергия, се нарича елемент на Даниел- Якоби и се състои от медни и цинкови пластини, поставени в електролит. Неговият ресурс е малък, тъй като цинкът бързо се разпада, а върнатата електрическа енергия е смешно малка.

 Оттогава измина много време и материалите, използвани за плочи в електрическите елементи, бяха оптимизирани. Електрическите елементи станаха по- мощни и малки на размер, а техният ресурс стана многократно по-висок и бяха открити възможности да бъдат презареждани т.е. да се възстанови зарядът им.

 Сега да разгледаме акумулатора с киселина.

Всичко започва от кутията. Тя трябва да е устойчива на киселина, доста здрава и да издържа широк диапазон от температури. По-голямата част от съвременните кутии са от полипропилен. Състоят  се от основа (пакети пластини също се съхраняват тук, а също и електролитът) и се покрива с разтопен асфалт. При батерии без обслужване не се използва асфалт. Вместо това е осигурена система за улавяне и кондензиране на аерозол и канали за вентилация (дренаж), през които се отстранява излишният газ навън. Освен това в тях се поддържа атмосферното налягане.

 В кутията се поместват пакети от плочи. Тези пакети се състоят от набор от последователни пластини с различен поляритет. Капацитетът на акумулатора може да се увеличи или чрез увеличаване на размера на плочите или чрез увеличаване на техния брой. И двата начина водят до един и същи ефект- да се увеличи площта на плочите. Това води до увеличаване на контактната повърхност, което води не само до увеличаване на капацитета на акумулатора, но и до намаляване на вътрешното му съпротивление и следователно до увеличаване на тока.

 Плочите се състоят от олово и имат клетъчна структура за намаляване на активното тегло. Активното тегло е основният реактив при работа на акумулатора. Върху плочите се поставя паста и такива акумулатори са от тип акумулатори с наслоени плочки.

По принцип акумулаторите са 3 типа:

 с наслоени плочи;

с плочи с решетъчна структура;

с електроди с увеличена площ.

В автомобилите се използва само първият тип..

 Между плочите се поставят  сепаратори за предотвратяване на късо съединение между тях. Те се правят от пластмаса. Този дизайн се събира в опаковка и се обвива с бандаж, който пречи на разделянето на плочите, както и на тяхното взаимно движение, тъй като в хода на работа плочите могат да се движат под въздействието на вибрации или да се деформират под въздействието на силни токове, например при стартиране.

 Електродите на всяка плоча са свързани с обща шина (съответно плюсове и минуси) и са изведени като електроди на корпуса на акумулаторната батерия. Специални клеми на колата се свързват към тези електроди.

 Плочите се поставят на определена височина от дъното на кутията и така се формира т. н. утайник. При работата на акумулатора активното тегло може да се ексфолира (да се подуе) и се образува оловен окис. Всичко това пада на дъното. Ако няма такова пространство, утайката от оловна паста, попаднала на дъното, ще даде плочите на късо.

След като на кратко разгледахме устройството на акумулатора, да преминем към съвети за избор.

За правилния избор е необходимо да се ръководите от ключови параметри на акумулатора.

Естествено е, че най-важно от тях е напрежението. За по-голямата част от автомобилите то е 12 v. Всъщност е малко повече.

  На второ място е капацитетът на акумулатора. Капацитетът показва количеството електрическа енергия, дадено за единица време.

  На пръв поглед може да изглежда, че акумулатор с капацитет 55 A/ч при ток от 55 A ще работи точно 1 час. Акумулаторът се счита за напълно разредена, ако напрежението върху него стане равно на 10,8 v.

  Номерът, посочен на акумулатора, е капацитетът, зададен при + 25 ° C при ток в двадесетчасов режим на работа.

Пример. При капацитет 55 A/ч токът при двадесетчасов режим на работа е равен на I = 55/20 = 2,75 A т..е. акумулаторът ще даде 100% от капацитета си само при тези условия. Този капацитет се приема за C20.

 Всъщност е възможно да се приеме, че акумулаторът дава 100% от капацитета си и при десетчасов цикъл (C10), което за конкретния пример е еквивалентно на ток 5,5 А.

 Ще ви разкрия една тайна. Възможно е да се постигне увеличение на даден капацитет до 120% чрез загряване на акумулатора до +50 ° C (максимално допустима температура +55 ° C). Това може да бъде направено, но не е необходимо, тъй като ще състари акумулатора. При увеличаване на консумирания ток капацитетът пада- така например акумулатор  55 A/ч  при ток 11 A ще даде само 80% от капацитета си.

Всичко за вашия автомобил на proavto.bg

Безплатна доставка при поръчка над 100 лв.
Лесно връщане и замяна до 14 дни
Оригинални части директно от завода на производителя
Бързо и сигурно плащане